Inbjudan till teckning av aktier i Xavitech AB

15 oktober - 29 oktober 2020

Disclaimer – Xavitech AB (publ)

Tillgång till denna information ges endast till personer som befinner sig och har hemvist i Sverige samt till behöriga personer som befinner sig eller har hemvist i andra jurisdiktioner än USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.