Styrelse, ledande befattningar och revisor

Marcus Pettersson (Styrelseordförande)

Marcus Pettersson (Styrelseordförande)

Marcus Pettersson, född 1971, har en ekonomiutbildning från Oslo Business School. Marcus har lång erfarenhet från uppdrag som styrelseledamot och chef inom sjöfarts-, rese-, hälsovårds- och transportindustrin. Marcus är VD/ledmot i MySafety Group AB och är också ledamot i Omilon Holding AB. Han är Honorärkonsul för Sri Lanka i Göteborg.

Antal aktier i Xavi Solutionnode AB privat och/eller genom bolag per den 30 juni 2024: 1 000 000 B-aktier 

Margareta Strandbacke (tf VD/Koncernchef samt Ledamot)

Margareta Strandbacke (tf VD/Koncernchef samt Ledamot)

Margareta Strandbacke, född 1957, har under många år varit VD/ Koncernchef, etablerat och drivit bolag företrädelsevis inom IT-branschen. Margareta har ett antal styrelseuppdrag senast som ordförande i Empir Group AB. Driver eget bolag med interim chefsuppdrag, affärsutveckling, rådgivning och rekryteringsuppdrag.

Antal aktier i Xavi Solutionnode AB privat och/eller genom bolag per den 30 juni 2024: 200 000 B-aktier

Niclas Lindeberg (Ledamot)

Niclas Lindeberg (Ledamot)

Niclas Lindeberg, född 1984, har sin akademiska bakgrund i Internationella Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan i Göteborg och är sedan 2019 VD för mjukvarubolaget Tickster AB.  Niclas var dessförinnan VD för Advokatfirman Delphi. Han har även lång erfarenhet från olika ledningsroller inom STS Student Travel Schools, avslutningsvis som vVD med ansvar för den globala driften.

Antalet aktier i Xavi Solutionnode AB privat och/eller genom bolag per den 30 juni 2024: Inga

Paul Rehn (Ledamot)

Paul Rehn (Ledamot)

Paul Rehn, född 1951, har en civilingenjörsutbildning från Lunds Tekniska Högskola och har en lång erfarenhet av olika befattningar inom Skanskakoncernen bl a som VD för Skanska Software AB. Han har även varit grundare och VD i StruSoft AB som utvecklar mjukvaror för byggbranschen och har bolag i ett tiotal länder. Paul är styrelseledamot i flertalet styrelser bl a i StruSoft AB, StruEngineers AB, OMotion AB, Alfanode AB samt P Rehn Investment AB. 

Antal aktier i Xavi Solutionnode AB privat och/eller genom bolag per den 30 juni 2024: 1 375 000 A-aktier och 7 050 249 B-aktier 

Thomas Krishan (Ledamot)

Thomas Krishan (Ledamot)

Thomas Krishan, född 1968, är civilekonom från Uppsala universitet. Under perioden 1995-2003 jobbade han på Hagströmer & Qviberg inom Investment Banking där han innehade ledande befattningar och var tillika partner. Han har sedan dess bedrivit egen verksamhet inom kapitalförvaltning. Thomas är styrelseledamot i Pion Group AB, fd Poolia Group AB, och har lång erfarenhet från uppdrag som styrelseledamot.

Antal aktier i Xavi Solutionnode AB privat och/eller genom bolag per den 30 juni 2024: 1 942 067 B-aktier

Valberedningen

  • Marcus Pettersson, styrelsens ordförande
  • Henrik Stenström, representant Mysaftey Group AB
  • Anders Hibell, representant Johan Bäck
  • Lars Save, representant P Rehn Investment AB

Kontakta valberedning@xavisolutions.se för mer information.

Revisor

Bolagets revisor är auktoriserad revisor Johan Fransson