Styrelse, ledande befattningar och revisor

Nicklas Raask (VD/Koncernchef)

Nicklas Raask (VD/Koncernchef)

Nicklas Raask, född 1971, har en Exec MBA från Handelshögskolan Göteborg samt en fil kand i Informationsteknologi från Högskolan i Borås och Mankato State University, USA. Han har en bakgrund från bl a Mandator, Cell Network, Validate, SQS Software Quality Systems samt internationell verksamhet inom Volvo Cars och Geely Automotive samt konsult-, styrelse- och investeringsverksamhet i det egna bolaget 361 Ventures.

Antal aktier i Xavi Solutionnode AB privat och/eller genom bolag per den 30 juni 2022: 500 000 B-aktier

Margareta Strandbacke (Styrelseordförande)

Margareta Strandbacke (Styrelseordförande)

Margareta Strandbacke, född 1957, har under många år varit VD/ Koncernchef, etablerat och drivit bolag företrädelsevis inom IT-branschen. Margareta har ett antal styrelseuppdrag senast som ordförande i Empir Group AB. Driver eget bolag med interim chefsuppdrag, affärsutveckling, rådgivning och rekryteringsuppdrag.

Antal aktier i Xavi Solutionnode AB privat och/eller genom bolag per den 30 juni 2022: 200 000 B-aktier

Lars Save (Ledamot)

Lars Save (Ledamot)

Lars har följt Xavi Solutionnode under många år och var en av de tidiga investerarna innan bolaget var noterat. Lars är styrelseledamot och VD i ett större antal noterade och onoterade bolaget inom främst informationsteknik och IT. Största aktuella annat engagemang är som VD och koncernchef för Empir Group AB, noterat på Nasdaq Small Cap marknaden.

Antalet aktier i Xavi Solutionnode AB privat och/eller genom bolag per den 30 juni 2022: 0

Lena Sundsvik (Ledamot)

Lena Sundsvik (Ledamot)

Lena Sundsvik, född 1968, har en kandidatexamen i maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon driver Verksamhetspartner Lena Sundsvik AB och är styrelseledamot i Xavitech och Skawen Holding AB. Hon har tidigare varit Partner på Leading Business AB samt ansvarig för kundutvecklingsprojekt och utvecklingsavdelningens linjeverksamhet på Stoneridge Electronics AB.

Antal aktier i Xavi Solutionnode AB privat och/eller genom bolag per den 30 Juni 2022: 0

Bengt Lindström (Ledamot)

Bengt Lindström (Ledamot)

Bengt, född 1954, är utbildad Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han har mångårig erfarenhet från såväl IT-branschen som finanssektorn där han haft olika ledningsfunktioner på många välkända bolag. Bengt har därtill flera styrelseuppdrag samt investeringsverksamhet i egna bolag.

Antal aktier i Xavi Solutionnode AB privat och/eller genom bolag per den 30 juni 2022: 696 118 B-aktier

Revisor

Bolagets revisor är auktoriserad revisor Johan Fransson