Styrelse, ledande befattningar och revisor

Marcus Pettersson (Styrelseordförande)

Marcus Pettersson (Styrelseordförande)

Marcus Pettersson, född 1971, har en ekonomiutbildning från Oslo Business School. Marcus har tidigare lång erfarenhet från uppdrag som styrelseledamot och chef inom sjöfarts-, rese-, hälsovårds- och transportindustrin. Han är Honorärkonsul för Sri Lanka i Göteborg samt chef för Nordic Crisis Management AS. Marcus är också styrelseordförande i NRG Nordiska Resultatgruppen AB samt styrelseledamot i Empir Group AB, Omilon Holding AB och Glittertind AB.

Antal aktier i Xavi Solutionnode AB privat och/eller genom bolag per den 30 juni 2023: 935 662 B-aktier

Margareta Strandbacke (tf VD/Koncernchef samt Ledamot)

Margareta Strandbacke (tf VD/Koncernchef samt Ledamot)

Margareta Strandbacke, född 1957, har under många år varit VD/ Koncernchef, etablerat och drivit bolag företrädelsevis inom IT-branschen. Margareta har ett antal styrelseuppdrag senast som ordförande i Empir Group AB. Driver eget bolag med interim chefsuppdrag, affärsutveckling, rådgivning och rekryteringsuppdrag.

Antal aktier i Xavi Solutionnode AB privat och/eller genom bolag per den 30 juni 2023: 200 000 B-aktier

Robert Carlén (Ledamot)

Robert Carlén (Ledamot)

Robert Carlén, född 1966, har en Civilekonomexamen. Robert är styrelsearbetare på heltid sedan 2003, där han är och varit verksam i ett stort antal bolag som styrelseordförande, styrelseledamot och som adjungerad ledamot. För närvarande är Robert registrerad i 26 styrelser, oftast som ordförande.

Antalet aktier i Xavi Solutionnode AB privat och/eller genom bolag per den 30 juni 2023: 25 416 B-aktier

Pär Råghall (Ledamot)

Pär Råghall (Ledamot)

Pär Råghall, född 1950, har en universitetsutbildning inom IT/Informationsbehandling. Pär har mer än 30 års erfarenhet från olika ledarjobb inom IT-branschen. Numer engagerad i och delägare i företag inom solcellsbranschen. Tidigare styrelseledamot i Empir Group AB och styrelseordförande i fastighetsbolaget Waldenströmska studenthemmet.

Antal aktier i Xavi Solutionnode AB privat och/eller genom bolag per den 30 juni 2023: Inga

Anders Hibell (Ledamot)

Anders Hibell (Ledamot)

Anders Hibell, född 1974, är utbildad Dataingenjör. Anders har startat och utvecklat ett antal IT-bolag sedan 1999. För närvarande arbetar Anders som IT-managementkonsult för ett antal större svenska bolag men också med affärsutveckling i både etablerade IT-bolag samt startup:er. Anders har haft roller som koncernchef, VD, styrelseordförande och styrelseledamot. Mellan oktober 2020 och april 2022 var Anders koncernchef och styrelseordförande för Frontwalker Group. Anders är också ledamot i Indtech Nordic, Empir Industry och Qpath.

Antal aktier i Xavi Solutionnode AB privat och/eller genom bolag per den 30 juni 2023: 308 961 B-aktier

Revisor

Bolagets revisor är auktoriserad revisor Johan Fransson

Paul Rehn (Ledamot)

Paul Rehn (Ledamot)

Paul Rehn, född 1951, har en civilingenjörsutbildning från Lunds Tekniska Högskola och har en lång erfarenhet av olika befattningar inom Skanskakoncernen bl a som VD för Skanska Software AB. Han har även varit grundare och VD i StruSoft AB som utvecklar mjukvaror för byggbranschen och har bolag i ett tiotal länder. Paul är styrelseledamot i flertalet styrelser bl a i StruSoft AB, StruEngineers AB, OMotion AB, Alfanode AB samt P Rehn Investment AB. 

Antal aktier i Xavi Solutionnode AB privat och/eller genom bolag per den 30 juni 2023: 500 000 A-aktier och 13 515 249 B-aktier