Styrelse, ledande befattningar och revisor

Nicklas Raask (VD/Koncernchef)

Nicklas Raask (VD/Koncernchef)

Nicklas Raask, född 1971, har en Exec MBA från Handelshögskolan Göteborg samt en fil kand i Informationsteknologi från Högskolan i Borås och Mankato State University, USA. Han har en bakgrund från bl a Mandator, Cell Network, Validate, SQS Software Quality Systems samt internationell verksamhet inom Volvo Cars och Geely Automotive samt konsult-, styrelse- och investeringsverksamhet i det egna bolaget 361 Ventures.

Antal aktier i Xavi Solutionnode AB privat och/eller genom bolag per den 31 mars 2022: 500 000 B-aktier

Margareta Strandbacke (Styrelseordförande)

Margareta Strandbacke (Styrelseordförande)

Margareta Strandbacke, född 1957, har under många år varit VD/ Koncernchef, etablerat och drivit bolag företrädelsevis inom IT-branschen. Margareta har ett antal styrelseuppdrag senast som ordförande i Empir Group AB. Driver eget bolag med interim chefsuppdrag, affärsutveckling, rådgivning och rekryteringsuppdrag.

Antal aktier i Xavi Solutionnode AB privat och/eller genom bolag per den 31 mars 2022: 200 000 B-aktier

Lars Save (Ledamot)

Lars Save (Ledamot)

Lars har följt Xavi Solutionnode under många år och var en av de tidiga investerarna innan bolaget var noterat. Lars är styrelseledamot och VD i ett större antal noterade och onoterade bolaget inom främst informationsteknik och IT. Största aktuella annat engagemang är som VD och koncernchef för Empir Group AB, noterat på Nasdaq Small Cap marknaden.

Antalet aktier i Xavi Solutionnode AB privat och/eller genom bolag per den 31 mars 2022: 0

Torbjörn Nilsson (Ledamot)

Torbjörn Nilsson (Ledamot)

Torbjörn, född 1967, har en ekonomi kandidatexamen från Mälardalens högskola i Västerås. Han arbetar som CFO/vVD i Empir Group AB och är styrelseledamot och styrelseordförande i flertalet av Empir Group AB:s dotterbolag. Han har tidigare varit CFO för den noterade koncernen Nocom AB samt ekonomichef för Northern Parklife AB. 

Antal aktier i Xavi Solutionnode AB privat och/eller genom bolag per den 31 mars 2022: 4 092 B-aktier

Lena Sundsvik (Ledamot)

Lena Sundsvik (Ledamot)

Lena Sundsvik, född 1968, har en kandidatexamen i maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon driver Verksamhetspartner Lena Sundsvik AB och är styrelseledamot i Xavitech och Skawen Holding AB. Hon har tidigare varit Partner på Leading Business AB samt ansvarig för kundutvecklingsprojekt och utvecklingsavdelningens linjeverksamhet på Stoneridge Electronics AB.

Antal aktier i Xavi Solutionnode AB privat och/eller genom bolag per den 31 mars 2022: 0

Peter Ågren (Ledamot)

Peter Ågren (Ledamot)

Peter Ågren, född 1959, har en civilekonomexamen från Högskolan i Karlstad. Han driver sedan 2015 KB Konsult Förvaltning på Tye AB och är styrelseledamot i Empir Group AB, m fl. Han har tidigare varit auktoriserad revisor på EY och ha sedan 1998 arbetat i olika positioner inom ekonomi med inriktning på redovisning och M&A.

Antal aktier i Xavi Solutionnode AB privat och/eller genom bolag per den 31 mars 2022: 39 000 B-aktier

Revisor

Bolagets revisor är auktoriserad revisor Johan Fransson