Styrelse, ledande befattningar och revisor

Marcus Pettersson (Styrelseordförande)

Marcus Pettersson (Styrelseordförande)

Marcus Pettersson, född 1971, har en ekonomiutbildning från Oslo Business School. Marcus har tidigare lång erfarenhet från uppdrag som styrelseledamot och chef inom sjöfarts-, rese-, hälsovårds- och transportindustrin. Han är Honorärkonsul för Sri Lanka i Göteborg samt chef för Nordic Crisis Management AS. Marcus är också styrelseordförande i NRG Nordiska Resultatgruppen AB samt styrelseledamot i Empir Group AB, Omilon Holding AB och Glittertind AB.

Antal aktier i Xavi Solutionnode AB privat och/eller genom bolag per den 31 december 2023: 935 662 B-aktier

Margareta Strandbacke (tf VD/Koncernchef)

Margareta Strandbacke (tf VD/Koncernchef)

Margareta Strandbacke, född 1957, har under många år varit VD/ Koncernchef, etablerat och drivit bolag företrädelsevis inom IT-branschen. Margareta har ett antal styrelseuppdrag senast som ordförande i Empir Group AB. Driver eget bolag med interim chefsuppdrag, affärsutveckling, rådgivning och rekryteringsuppdrag.

Antal aktier i Xavi Solutionnode AB privat och/eller genom bolag per den 31 december 2023: 200 000 B-aktier

Robert Carlén (Ledamot)

Robert Carlén (Ledamot)

Robert Carlén, född 1966, har en Civilekonomexamen. Robert är styrelsearbetare på heltid sedan 2003, där han är och varit verksam i ett stort antal bolag som styrelseordförande, styrelseledamot och som adjungerad ledamot. För närvarande är Robert registrerad i 26 styrelser, oftast som ordförande.

Antalet aktier i Xavi Solutionnode AB privat och/eller genom bolag per den 31 december 2023: 25 416 B-aktier

Revisor

Bolagets revisor är auktoriserad revisor Johan Fransson

Paul Rehn (Ledamot)

Paul Rehn (Ledamot)

Paul Rehn, född 1951, har en civilingenjörsutbildning från Lunds Tekniska Högskola och har en lång erfarenhet av olika befattningar inom Skanskakoncernen bl a som VD för Skanska Software AB. Han har även varit grundare och VD i StruSoft AB som utvecklar mjukvaror för byggbranschen och har bolag i ett tiotal länder. Paul är styrelseledamot i flertalet styrelser bl a i StruSoft AB, StruEngineers AB, OMotion AB, Alfanode AB samt P Rehn Investment AB. 

Antal aktier i Xavi Solutionnode AB privat och/eller genom bolag per den 31 december 2023: 500 000 A-aktier och 7 050 249 B-aktier 

Valberedningen

  • Marcus Pettersson, styrelsens ordförande
  • Henrik Stenström, representant Mysaftey Group AB
  • Anders Hibell, representant Johan Bäck
  • Lars Save, representant P Rehn Investment AB

Kontakta valberedning@xavisolutions.se för mer information.