Namn A-aktier B-aktier % Röster % Kapital
MySaftey Group AB   36 321 359 28,77% 29,09%
Avanza Pension   28 127 274 22,28% 22,53%
John Bäck   15 000 000 11,88% 12,01%
P Rehn Investment AB 1 375 000 7 050 249 7,76% 6,75%
Alfanode AB   6 863 732 5,44% 5,50%
Bibandeloon AB    2 600 000 2,06% 2,08%
Rambas AB   2 146 467 1,70% 1,72%
Thomas Krishan   1 942 067 1,54% 1,56%
SEB Life International Assurance   1 399 275 1,11% 1,12%
Handelsbanken Liv   1 095 757 0,87% 0,88%
Övriga   20 941 901 16,59% 16,77%
Totalt 1 375 000 123 488 081 100,00% 100,00%
         

Informationen på sidan uppdaterades senast 2024-05-31. Xavi Solutions har ca. 2 200 olika aktieägare och de fem största aktieägarna representerat 76,14% av rösterna och 75,87% av kapitalet.