Namn A-aktier B-aktier % Kapital % Röster
Savenode AB 500 000

3 800 000

13,48%

14,81%

Nordea Livförsäkring Sverige AB   3 000 001 9,40% 9,26%
Avanza Pension   2 954 129 9,26% 9,12%
S-bolagen AB 0 2 686 869 8,42% 8,29%
Ålandsbanken ABP 0 2 081 492 6,52% 6,42%
Nordnet Pension 0 1 200 905 3,76% 3,71%
Almgren Invest AB 0 1 000 000 3,13% 3,09%
Nodebis Application AB 0 734 326 2,30% 2,27%
Bengt Lindström 0 659 634 2,07% 2,04%
Kinginwest AB 0 628 440 1,97% 1,94%
Övriga ägare 0 12 658 962 39,68% 39,07%
Totalt 500 000 31 404 758 100,00% 100,00%
         

Informationen på sidan uppdaterades senast 2022-03-31

Xavitech har ca. 2 400 olika aktieägare och de fem största aktieägarna representerat 47,90 % av rösterna och 47,09 % av kapitalet.