Frontwalker Group AB

Inom Frontwalker Group AB samordnas IT-specialister och konsultintensiva verksamheter vars främsta mål är att utveckla moderna IT-system som är såväl innovativa, säkra som lever över tid. Den samlade kompetensen och leveranskapaciteten möjliggör för koncernen att samordna, leda och leverera betydande volymaffärer. 

Gruppens specialistkonsulter har typiskt resursintensiva roller och arbetar bland annat som projektledare, kravställare, UX-specialister, systemutvecklare, systemarkitekter eller testledare. Branscherfarenheten är mångfasetterad. Tjänster och lösningar levereras i alla väsentliga IT-discipliner med fördel i agila teamleveranser.

Frontwalker Group samordnar flertal nischade verksamheter, snarare än få och stora. Till detta skall även starka partnerskap med andra specialistkonsulter adderas. Tron på att behålla det lilla och nischade men att samtidigt kunna hämta styrka i samordning är stark. Koncernen kan leverera stora projekt, samverka i kompetensutvecklingen, utbyta erfarenheter och alltid möta kraven i det viktiga kvalitet- och miljöarbetet. De konsulter som du, som kund, har kontakt med är alla specialister inom sitt område.

Nicklas Raask 4 Fri 300X300px
Kontakta Frontwalker Group

Nicklas Raask

VD
0766-21 01 11

nicklas.raask@frontwalker.se

Över hela Sverige 

Vi har kontor på flertalet orter i Sverige och många av verksamheterna inom underkoncernen har liknande erbjudande men finns på olika orter vilket gör att vi alltid kan arbeta nära våra kunder.